Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte om te ondernemen

We geven ondernemers zoveel mogelijk ruimte om te doen waar zij goed in zijn: ondernemen. Dit betekent dat we regels en vergunningen actualiseren en minimaliseren. We zorgen ervoor dat procedures, zo snel, simpel en goedkoop mogelijk te doorlopen zijn. We blijven als gemeente dus constant in contact met koepelverenigingen en individuele ondernemers om te ontdekken waar knelpunten zitten.

Ook het bedrijfsleven moet verduurzamen. De gemeente moet ondernemingen stimuleren om te verduurzamen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met ondernemers hoe zij een bijdrage kunnen leveren en door subsidies voor verduurzamen van bedrijven. D66 wil inzetten op van lokaal produceren, consumeren en ondernemen. Hiermee dringen we de uitstoot van vervuilende stoffen in de productieketen en door woon-werkverkeer terug.

Wat wil D66?

  • D66 wil dat de gemeente de regels voor ondernemers vereenvoudigt en waar mogelijk samenvoegt, zodat ondernemers snel weten waar ze aan toe zijn en waar ze aan moeten voldoen.
  • De gemeente moet actief het verduurzamen van ondernemingen stimuleren. De gemeente moet daarvoor het gesprek voeren met ondernemingen en waar nodig subsidies aanbieden.
  • De gemeente moet geld zoveel mogelijk lokaal uitgeven, om zo onze lokale economie te steunen en milieuvervuiling tegen te gaan.

Laatst gewijzigd op 15 oktober 2021