Steun ons en help Nederland vooruit

Optimale kansen

D66 streeft naar een inclusievere samenleving. Een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Onderwijs is de basis en de belangrijkste voorwaarde voor gelijke kansen en het maximaal ontwikkelen van talenten, ongeacht afkomst, achtergrond, gender, seksuele voorkeur of beperking. Bij inclusief onderwijs spelen, werken en leren kinderen met verschillende achtergronden en met én zonder beperkingen samen. De school zorgt voor een les- en ondersteuningsaanbod dat past bij ieder kind. Dat betekent denken in mogelijkheden en ondersteuning op maat.

We willen dat nieuwkomers snel goed onderwijs kunnen volgen. Passende ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben, zoals hoogbegaafde kinderen en kinderen met autisme en/of ADHD, moet toegankelijk en beschikbaar zijn.

Laatst gewijzigd op 15 oktober 2021