Steun ons en help Nederland vooruit

Initiatieven van bewoners

We zijn trots op bewonersinitiatieven en ondersteunen deze waar mogelijk. We zetten in op een optimale samenwerking en benutten hun kwaliteiten en energie. Zeker in de beginfase van een initiatief kan de gemeente het verschil maken. Als een initiatief volwassen wordt, kan de gemeente langzaam weer loslaten. Het Bunnik aan Zet-fonds helpt daarbij.

Wat D66 betreft voelen we ons als gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van initiatieven die meerwaarde voor de samenleving hebben. Een gemeenschappelijke locatie voor meerdere maatschappelijke initiatieven is een mogelijkheid, waarbij onze voorkeur uitgaat naar een locatie middenin de dorpskernen.

Wat wil D66?

  • De gemeente moet initiatieven van bewoners zo veel mogelijk ondersteunen, zodat meedoen en samenwerken wordt beloond.
  • D66 wil dat de gemeente huisvesting biedt aan initiatieven die van aantoonbare meerwaarde zijn voor onze dorpen.

Laatst gewijzigd op 15 oktober 2021