Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 oktober 2021

D66 Bunnik presenteert zijn concept-programma: betaalbare woningen, groene en duurzame dorpen

D66 Bunnik doet in maart weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Bunnik. Dat is voor het eerst sinds 2006. Daarna gingen D66 Bunnik en de VVD Bunnik op in de Liberalen. D66 Bunnik presenteert zijn conceptprogramma voor de komende 4 jaar. Voor D66 Bunnik staan de komende 4 jaar in het tekenen van de toekomst van Bunnik, Odijk en Werkhoven. In het conceptprogramma is veel aandacht voor betaalbare woningen, het vergroenen en verduurzamen van de dorpen, het vergroten van de invloed van bewoners en het veiliger maken van fietsroutes.

5.000 woningen tot 2040

D66 Bunnik wil tot 2040 5.000 betaalbare woningen bouwen. De regio heeft een grote woningnood, en D66 Bunnik wil bijdragen aan de oplossing door in Odijk-West en Bunnik-Zuid 5.000 woningen te realiseren. Door onder andere woningen voor jongeren/starters en ouderen te bouwen, komen uiteindelijk meer eengezinswoningen en sociale huurwoningen vrij. De bouw van woningen biedt volgens D66 Bunnik een mooie kans om de dorpen vitaal te houden. Om scholen, winkels, sportclubs en andere buurtvoorzieningen in stand te houden, hebben de vergrijzende dorpen een gevarieerde bevolking nodig, van jong tot oud. Deze nieuwe wijken moeten groen worden ingericht, met ruimte voor spelen, bewegen en natuur.

Groene en duurzame dorpen

D66 wil dat de openbare ruimte groen wordt ingericht. Meer groen levert een grotere biodiversiteit op, helpt om de gevolgen van klimaatverandering te beperken, maar maakt ook gelukkig. Daarnaast moet de gemeente bewoners, bedrijven en andere organisaties verleiden om woningen, kantoren, accommodaties en buitenruimte te verduurzamen, aldus D66 Bunnik.

Bunniks kindcentrum

D66 Bunnik wil in Odijk-West een eerste kindcentrum met school en kinderopvang bouwen voor 0 tot 12 jaar. Een kindcentrum draagt bij aan de kansen voor kinderen om zich optimaal te ontwikkelen, dicht bij huis.

Minder verkeer langs Odijk en Bunnik

D66 Bunnik stelt verder voor om de N229 aan te sluiten op de Limesbaan, zodat de doorgaande weg naar Wijk bij Duurstede straks niet Odijk doorkruist, maar ruim om het dorp loopt. D66 Bunnik wil vervolgens de vrijgekomen ruimte inzetten voor meer groen en ruimte voor fietsers en voetgangers. Ook moeten snelfietsroutes veiliger worden, bijvoorbeeld tussen Odijk en Houten.

Definitieve programma in november

Het programma is nog niet definitief. De leden van D66 Bunnik kunnen het programma nog aanpassen. Het verkiezingsprogramma wordt eind november vastgesteld, net als de lijst van kandidaat-raadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.